Ana içeriğe atla

KONFERANS DUYURUSU

 

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi ev sahipliğinde 4-7 Ekim 2018 tarihlerinde Ankara’da “Uluslararası Sosyo-Legal Çalışmalar Konferansı” düzenlenmektedir.

Disiplinlerarası konferansın teması “Kişilik ve Adalet” olarak belirlenmiştir. Konferansın kapsamı; özelde kişiliğin sosyal temeli ile adaletin kişilik temeli, genelde ise siyaset, din, kültür ve psikoloji gibi hukuk dışı sayılan faktörlerin hukuki olgulara etkisidir.

İlgili tüm alanlarda ve tüm bilim dallarından tebliğ kabul edilmektedir.

Konferansın genç ve kıdemli akademisyenlerin yenilikçi araştırmalarını ve fikirlerini sunmaları için bir platform olması amaçlanmaktadır.

 

 

Önemli Tarihler ve Notlar:

* 30 Haziran 2018: Azami 250 kelimeden oluşan tebliğ özetlerinin lawyerproject@asbu.edu.tr adresine en son gönderim tarihi

*  31 Temmuz 2018: Kabul edilen özetlerin ilan edilmesi ve konferans kaydının başlaması

*  31 Ağustos 2018: Kayıt ücretlerinin son ödenme tarihi. Kayıt ücreti; öğrenciler için $50, diğerleri için $100’dır. İhtiyaç veya liyakate göre muafiyet tanınacaktır. Az sayıda kişiye liyakate göre seyahat veya konaklama desteği sunulabilir.

* 20 Eylül 2018: Tebliğlerin tam metinlerinin teslim tarihi. APA stili kullanılmalıdır. Seçilen tebliğler yayımlanacaktır.

 

* Konferans dilleri İngilizce ve Türkçedir.

 

* Etkinlik sitesi: https://icsls.asbu.edu.tr/